alší ulice, kterou navštívíme, je pojmenována po dalším známém Milevském rodákovi. Jiří Mařánek se narodil 12. 1. 1891 v bytě obchodního domu Vodňanský v Milevsku do rodiny okresního hejtmana Antonína Mařánka, kde strávil šťastná léta dětství.

V devíti letech se stěhuje do Prahy. V 16-ti začíná navštěvovat roudnické gymnázium a vstupuje do Kapucínského řádu. Řád však před maturitou opouští. Po složení maturitní zkoušky se vrací se do Prahy. Zde zahájil vysokoškolská studia na Karlově univerzitě (lékařská fakulta), aby si následně vyzkoušel studium na fakultě právnické. Ani ta ho však příliš neoslovila, a tak se po pěti semestrech rozhoduje přejít na filozofickou fakultu, kde se věnuje studiu hudební vědy a estetiky. Po dvou letech však i tato studia přerušil.

V roce 1917 se tak stává úředníkem Zemského úřadu, kde setrvává až do předčasného penzionování v roce 1941. Ve dvacátých letech žije ve Zlaté uličce na Pražském hradě. Z této doby pochází jeho přátelství s Vítězslavem Nezvalem, Jaroslavem Seifertem, E.F. Burianem, Martinem Fričem a dalšími literáty. Sbíral a omezeně i publikoval pohádky a pověsti z jihočeské krajiny. Zajímal se zejména o historické písemnosti, pátral po starých listinách z premonstrátského kláštera v Milevsku a pokladu, který byl dle pověsti v době husitských válek ukryt v podzemní (ten však, pokud je nám známo, nikdy neobjevil).

Po skončení druhé světové války v roce 1945 byl povolán jako již uznávaný literát na Ministerstvo informací, kde pracoval až do roku 1948 ve filmovém odboru. Počínaje rokem 1948 začíná externě spolupracovat s Československým státním filmem. Tato spolupráce trvala až do roku 1955.

Po celý život si však zachoval citovou vazbu na rodné město, které často navštěvoval a které často připomínal ve své tvorbě. Z jeho díla je možné připomenout Trilogii „pětilisté růže“, Barbar Vok, Romance o Závišovi, Petr Kajícník, romány Utrpení pětihranného Boba, Pohřeb Rogera mladšího, Kouzelný deštník, Amazonky a břichomluvec, scénáře k filmům Zvony z rákosu, Z mého života, Psohlavci, náměty k filmům Červená ještěrka, Z mého života a mnohá další umělecká díla.

Jiří Mařánek - spisovatel, prozaik, dramatik, operní libretista, scénárista, člen Devětsilu, který se v době Insigniády postavil na stranu spisovatelů, kteří kritizovali české nacionalistické studenty, v 68 letech dne 4. května 1959 v Praze umírá a je pohřben na Vyšehradském hřbitově.

No asi tak nějak – že jo !!!