Samozřejmě nechyběli domácí "karbaníci". Kromě dobré zábavy a občerstvení přilákali účastníky i pěkné ceny.

Všechny přítomné přivítal Martin a Lucie Štemberkovi, pořadatelé akce. Po vysvětlení pravidel hry a bodového hodnocení přišel na řadu zasedací pořádek. Nerozhodoval věk, pravidla byla pro všechny stejná, a to 10 kol.

Ve večerních hodinách bylo dohráno. Ceny byly připraveny pro všechny soutěžící. Hlavní cenu vyhrál Stanislav Mareš, v pořadí druhý Bohumil Cvach, třetí Petr Kotalík. Potlesk a gratulace byly ve výčepu, kde se příjemné odpoledne přehouplo do noci a poslední hosté opouštěli hostinec až v pozdních večerních hodinách.

Celkové pořadí:

1. Mareš Stanislav

2. Cvach Bohumil

3. Kotalík Petr

4. Švamberk Radek

5. Kysučan Karel

6. Skala Jaroslav

7. Kolář Ota

8. Kindl Jaroslav

9. Hubal David

10. Hruška Radim

11. Košťál Josef

12. Pštross Otakar

13. Štemberk Roman

14. Kolář Zdeněk

15. Humpál Ladislav

Jana Pišingerová