Vítalo se sedm dětí. Po úvodním slovu paní starostky obce, vystoupili s kulturním programem děti pod vedením paní Lucie Hláváčkové z Mš Oslova. Rodiče byli vyzváni, aby se podepsali do pamětní knihy obce, maminky dostaly květiny a tatínkové pamětní stříbrné mince.

Na snímku zleva: Tobiáš Kojetín, Jakub Chadima, Natálie Skalová, Jasmine Kokyová, Jan Vlnatý, Jakub Beneš, Vladimír Slavíček.