Rodinný hrob dlouholetého mirovického učitele, regionálního historika a kronikáře Jana Tomana se nachází v severní části mirovického hřbitova. U příležitosti 25. výročí jeho úmrtí umístilo město Mirovice se souhlasem rodiny na pomník pamětní desku.
Text připomíná, že Jan Toman se narodil 11. října 1907 v Cerhonicích a zemřel ve věku 89 let. Stopu mravenčí archivářské práce Jana Tomana najdou zájemci v mnoha publikacích, které mapují historii našeho regionu. Velmi známá je pro mirovické kniha s názvem Dějiny města Mirovic I., stavební vývoj, obyvatelstvo a dějiny domů. Vydal ji v roce 1948 MNV Mirovice.
V Muzeu Mirovicka v Pohoří je Janu Tomanovi věnována samostatná sekce. Zřizovatelem muzea je obec Mišovice. Druhá pamětní deska, připomínající pedagogickou činnost Jana Tomana, je od roku 2008 umístěna na zdi vedle schodiště v přízemí hlavní budovy základní školy v Mirovicích.

Marie Hrdinová, Mirovice