Není divu, vždyť s tímto nádražím byly (a stále jsou) nemalé starosti. Opakovaně se vedla jednání, aby čekárna pro cestující byla otevřená a posloužila tak především při nepřízni počasí. Otázku absence sociálního zařízení raději ani nezmiňovat. Vždyť je v přilehlém okolí dostatek stromů. Pěkně starých.
A tak není divu, že právě v sobotu (7. 3.) došlo ke kácení těch, které mohly ohrozit životy kolem procházejících obyvatel. Třeba i maminek s kočárky, které vyrazily na procházku. Jenže při bedlivé obhlídce byl skácen i statný jehličnan stojící u bývalé skladové budovy. Nemůže laik oponovat, zda to bylo také nutné. Ale vraťme se k záměru této statě.

Jelikož (rovněž opakovaně) hrozilo, že čekárna bude uzavřená, našla se spásná myšlenka. Knihovnice paní Lenka Vlková po několika jednáních, kdy dřívější starosta byl k nápadu značně skeptický, navázala na akci „Kniha do vlaku“. Zpustlá čekárna se vymalovala, uklidila, vybavila vývěsními skříňkami a hlavně potřenými regály, do kterých byly vzorně uloženy vyřazeny knihy z místní knihovny. Ten, kdo si ve vlaku rád počte, mohl být spokojený, že zde našel nějaký titul pro zpříjemnění cesty. Ale nejen cestující, ale i děcka sem občas zaběhla, aby do některých knih nahlédla. Až sem vše s hodnocením naprosto kladným.

Jelikož patřím mezi pravidelné cestující, strávil jsem zde před příjezdem svého spoje dosti času. V daný sobotní podvečer však přišlo zklamání. Zděšení. Z toho, co jsem v čekárně našel. Knihy roztrhané, dvě vývěsky zdemolované, po zemi nepořádek, prostě… český bordel v Mirovicích. Závěr může být jen jeden. Že zde řádil, zle řádil, neznámý vandal. Netroufám si napsat „mirovický“.
I když i zde v posledním delším období lze potkávat osoby nepříliš důvěřivého vzhledu. Jak se ten život venkovský změnil k nepoznání. Smutné konstatování.

Závěrem dodejme raději něco radostného, neboť místní knihovna se svou knihovnicí si to rozhodně zaslouží. Pro své příznivce připravuje nejrůznější akce – divadelní představení, tvůrčí dílnu v domově s pečovatelskou službou, cestopisné přednášky, podpora Kabelkového veletrhu Deníku, přednášky a besedy k různým výročím např. spisovatelů.


František Růžička, České Budějovice