Program se konal v rámci cyklu pořadů Na slovíčko… S Prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc. – českým břišním a hrudním chirurgem, emeritním přednostou III. Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol se debatovalo se o zdravotnictví, politice a životě. Večerem provázela Petra Pšeničná Květová.

Petra Baštýřová