Hlavní maskou byl jako vždy velký medvěd, jehož doprovázely další masopustní maškary, které pomocí tamburín čí bubínků dávaly řádně o sobě při obchůzce vědět.

Veselý průvod navštívil několik stavení, zavítal i do jednoho z kovářovských obchodů a nechyběla ani zastávka ve školních družinách či mateřské škole, kam maškary každoročně chodí potěšit nejmenší děti. Při každém zastavení dovádivé masky zazpívaly veselou písničku, zatančily masopustní kolečko, a kdo si pohladil huňáče, obdržel kapesní kalendářík s jeho podobenkou.

Závěr masopustního zvyku patřil dle tradice poražení medvěda velkou palicí, po kterém následovalo ochutnávání pravých domácích masopustních koblih.

Obchůzka s medvědem:

Uvedený masopustní zvyk v jeho tradiční podobě „obchůzky po staveních“ pěstuje v dětech vztah k místu svého bydliště a školní docházky. Děti se učí ve volných chvílích, ale také v rámci hodin prvouky či dalších předmětů lásce k lidovým obyčejům a vzájemné spolupráci, nejen mezi sebou, ale také s rodiči, předškoláky a veřejností. Naplňují tak jeden z okruhů schváleného školního vzdělávacího programu základní školy v Kovářově a to rozvoj folklorních tradic regionu.

Manželé Milan a Pavla Škochovi