Za své jméno vděčí školám T. G. Masaryka, které svému účelu (úspěšnému vzdělávání milevského potěru) slouží již dlouhých 89 let. Jejich historie se začala psát v roce 1931, kdy bylo vydáno kladné rozhodnutí k žádosti o výstavbu nové školy (ta původní v dnešní Masarykově ulici z roku 1878 již přestala stačit), a to současně s poskytnutou půjčkou dva miliony korun. Vítězný projekt zpracovala firma J. Zadražila.

Po vykoupení pozemků od pana Josefa Prince (za 3000 korun) byly 1. 7. 1934 zahájeny stavební práce, které prováděla stavební fy. Fr. Stupka a fy. Paukner-Roubík & spol. Škola byla slavnostně otevřena starostou Milevska Karlem Machem dne 1. září 1935. Prvním ředitelem se stává Karel Dolista, tím posledním je PaedDr. Martin Hrych.

Pítko u Kamenného mostu je po zimě opět v provozu.
Pítko u Kamenného mostu je po zimě opět v provozu. Račte se občerstvit

První problémy přichází s okupací v roce 1939, kdy německé vojsko zabralo budovu chlapecké školy a po určitou dobu v ní byl umístěn i Konderlager pro dívky. Vyučování tak pokračovalo střídáním mezi chlapci a dívkami po dnech. Do původních kolejí se vše vrací po konci války, kdy školu opouští i vítězná vojska. Školské zákony pak průběžně mění způsob a délku školní docházky (8 let, 9 let, dvanáctiletka, čtyřleté gymnázium a pod).

Škola se během dalších let postupně rozšiřovala – v r. 1956 o jídelnu a v r. 1963 o dílny. V roce 1979 byla stará budova dílen v akci „Z“ přebudována na nový polytechnický pavilon, ve kterém dnes nacházíme školní družinu, počítačovou učebnu a učebnu dílen. Na zdech byl zachován reliéf a malby, které s žáky vytvořil akademický malíř Karel Stehlík, který na škole též vyučoval.

Na železničním mostu u Červené nad Vltavou už stavbaři začali betonovat horní nosnou konstrukci. Do takzvané duše uvnitř stavby se musí vyšplhat po železobetonovém oblouku.
Pohled pro otrlé. Nový železniční most přes Orlík má duši, byli jsme uvnitř

Stravování žáků bylo vyřešeno výstavbou školní jídelny v ulici Růženy Svobodové, která se pro žáky otevřela v roce 1956. Jídelna fungovala až do roku 1985, kdy její funkci převzala nově vystavěná školní jídelna v ulici Za Krejcárkem. Mezi školou, novou jídelnou, družinou a polytechnickým pavilonem byly vystavěny spojovací chodby. Prostor bývalé staré jídelny je dnes využíván jako gymnastický sál pro výuku tělesné výchovy. Poslední velkou akcí byla za spoluúčasti zřizovatele města Milevska realizace obnovy sportovního areálu školy, která proběhla v roce 2019.

A tak i po 89 letech můžeme říci, že budova školy byla postavena velmi kvalitně a nadčasově a to samé platí i o ulici, která je po škole pojmenována.

Karel Kafka