Trento (česky Trident) je hlavní město italského regionu Tridento-Horní Adiže na cestě mezi Bolzanem a Veronou, které leží v údolí řeky Adiže, ve kterém se dělí Rétské a Lombardské Aply od Dolomit a Benátských Alp. Je sídlem arcibiskupství, univerzity a plné zajímavých paláců, kostelůa kamenných uliček, které tvoří kouzelnou kulisu přívětivé atmosféry. Prvními obyvateli byli Keltové, kteří v Trentu založili oppidum. Po dobytí Římany zde bylo vybudováno město pojmenované Tridentum (trojzub podle tří stříbronosných hor - Doss Trento, Sant'Agata a San Rocco). Tím se kolem roku 1200 stává Trento důležitým centrem těžby stříbra a kníže biskup Frederico Wanga zde vydává první „Horní kodex Alpského regionu“.

Trento bylo vždy sídlem biskupů (duchovních knížat), kteří ve svých rukou soustřeďovali také světskou moc, a patřili mezi hlavní stavebníky města. O mecenát umění se zasloužili především dva kardinálové (Bernardo Clesio a Cristoforo Madruzzo). Celoevropský historický význam pro dějiny katolické církve pak má Tridentský koncil, konaný mezi lety 1545 až 1563 v gotickém dómu sv. Virgilia, svolaný papežem Pavlem III. Koncil z rozhodnutí papeže a biskupů ustanovil základní náboženská dogmata platná pro další století.

První věc, která vás na Trentu uchvátí, je lehkost, s jakou město dokáže propojit svou vysokohorskou duši s pravou italskou elegancí, která na vás dýchne z fasád historických budov v centru města, zdobených nádhernými renesančními freskami (Biskupský hrad Buonconsiglio (Buonconsiglio Castle), Katedrála Trento (Trento Cathedral), Kostel San Lorenzo (San Lorenzo Church), Dómské náměstí (Piazza Duomo), Kostel Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore) Mauzoleum císaře Battistiho (Cesare Battisti Mausoleum), Neptunova kašna (Neptune Fountain) Botanická zahrada (Giardino Botanico Alpino Viote) Kostel sv. Apolináře (Chiesa di Sant’Apollinare) a pomník Dante Alighieri).

A teď to spojení s českým královstvím: Znak města Tridentu, jak je popsán v Decreto di riconoscimento ze 6. května 1930, představuje černá rozpřažená orlice, se zlatým zobákem, zbrojí a zlatými trojlístky na obou křídlech, s červeným jazykem, opředená červenými plamínky. Svatováclavská plamenná orlice, která v průběhu staletí doznala některých změn oproti přemyslovskému originálu, je oficiálním znakem města Tridentu od roku 1407.

Z textu o udělení znaku sv. Václava biskupovi a tridentské diecézi lze vyčíst, že český král Jan Lucemburský daroval symbol městu o mnoho let dříve, konkrétně v Prešpurku léta Páně 1339. Pouhé tři roky před tím, roku 1336, se český korunní princ Karel, nejstarší syn krále Jana Lucemburského, usadil na hlavním hradě Tirol. Princ Karel sebou přivezl kancléře Mikuláše Brněnského, jenž byl roku 1338 díky vlivné podpoře krále Jana jmenován biskupem tridentským.

Tímto způsobem si mohl český král zajistit naprostou věrnost a loajalitu Tridentského knížecího biskupství. Dne 9. srpna 1339 král Jan udělil Mikuláši a jeho následníkům na kníže-biskupském stolci svatého Vigila jako odměnu za věrnost a přátelství, orlici svatého Václava. Závěrem snad jen malá poznámka: Trento je partnerským městem městské části Prahy 1. No asi tak nějak – že jo.