A tak jsem s radostí přijal pozvání na na menší toulání Kampánií v národním parku Cilento e Vallo di Diano. Na jihu Cilenta pak na kopci nacházíme původně rybářskou osadu – nyní městečko CAMEROTA (Marina di Camerota). O původu města vypráví tato legenda: Palinuro, kormidelník Aeneas, jdoucí podél pobřeží Cilento, se zamiloval do krásné dívky, která se jmenovala Kamaratòn. Ona ho však nemilovala. Byl opravdu zoufalý a následoval ji do moře, kde utonul. Venuše, bohyně lásky, se rozzlobila kvůli krutosti Kamaratòny, a tak ji proměnila ve skálu, a tím jí odsoudila k věčnému sledování jejího odmítnutého milence. Camerota byla založena možná v 6. století před naším letopočtem Focei, obyvatelstvem, které založilo také Elea-Velia. Název možná pochází z řeckého slova Kamaratòn, což je budova ve tvaru oblouku. Ve skutečnosti je v oblasti mnoho přírodních jeskyní a v Camerotě je nejpoužívanější kulatý oblouk. Město se rozvinulo kolem opevněného hradu postaveného v letech 535-553 během války mezi Góty a Byzantinci.

Město během staletí ovládali Normané, Arabové, Svevianové, Angevinové, Aragonové a Bourbonové. Město ač silně opevněné bylo mnohokrát obsazeno a vypleněno saracénskými piráty, kteří je obsadili v letech 868 až 915. V roce 909 byl hrad Camerota spolu s Agropoli druhou pevností Cilenta. V červenci 1552 na město zaútočila mocná turecká armáda, vedená generálem Raisem Dragutem Bessà, zničila a vyplenila je a zabila mnoho obyvatel. V následujících stoletích vládlo Camerotě mnoho rodin: Sanseverino, Di Sangro, Marchese a Orsini. 23. července 1647 došlo k násilnému povstání během Masaniello revoluce a feudátor té doby, Paolo Marchese, byl zabit občany a rozřezán na kusy. Ve stejném roce byla vesnička Licusati spojena s Camerotou. Osada se osamostatnila v 19. století když Joachim Murat v Neapolském království zrušil feudalismus. Na přelomu 19 a 20 století se městem přehnal fenomén emigrace do Jižní Ameriky a Venezuely (proto zde najdeme sochu Simóna Bolívara). Camerota je malebné přímořské letovisko na tyrhénském pobřeží a je právem nazývané perlou celé oblasti národního parku Cilento a Vallo di Diano s velkým množstvím krásných přírodních útvarů, které ve spojení s městskými úzkými uličkami plných historických památek (hrad Castello Marchesale), kaváren, restaurací, cukráren a malých krámků vytváří neopakovatelnou atmosféru italského jihu. No asi tak nějak – že jo