Z Černovic až do Chýnova to sice byla štrapáce, ale cesta mě vedla krásnými lesy jako stvořenými pro houbaření. Na poutním místě u sv. Anny jsem poobědval a šlapal dál, čekaly mě ještě dva zámky a spousta přírodních krás i památek lidského umu. Výšlap jsem zakončil na chýnovském nádraží, odkud jsem se dopravil vláčkem až domů. Bylo to bezvadné, mám radost z příjemně prožitého dne.

Zámek Radenín
Středověká tvrz zmiňovaná r. 1363 ve spojitosti se smrtí Mikuláše z Radenína, přestavěná začátkem 17. stol. na renesanční zámek a rozšířena o nové křídlo. Zámek upraven empírově, průčelí upraveno v roce 1845 pseudorenesančně. Dnes zde sídlí Dětský domov.

Zámek Chýnov
Barokní zámek, vybudovaný na místě slavníkovského hradiště, zmiňovaného k r. 981, později sídlo knížecího správce Chýnovského kraje. Arnošt z Pardubic zde vystavěl tvrz, kterou v letech 1730–32 Schwarzenbergové přestavěli na barokní zámek. Dnes skrývá Domov pro seniory.

Miroslav Fiala