Křížová cesta (neboli Kalvárie) je symbolická cesta spojena s utrpením a ukřižováním Ježíše Krista a její absolvování je způsob křesťanské meditace. Zahrnuje děj kolem Kristova odsouzení, nesení kříže a ukřižování na hoře Golgota.

Ta úplně první vede po Via Dolorosa (Cestě bolesti) a zcela logicky ji najdeme v Jeruzalémě. Vykonat takovou pouť však bylo (a dodnes je) hodně náročné a pro většinu věřících zcela nedostupné. Proto sv. Petronius (biskup z Bologne) nechal ve své diecézi postavit napodobeninu Božího hrobu a dalších míst, které následně nechal včlenit do terénu.  Podobné repliky se pak začaly stavět po celém křesťanském světě.

První u nás nechal postavit kardinál František Dittrichstein na Svatém kopečku u Mikulova. A stejně jak se lišil jejich vzhled (obrazy v kostelích, volně stojící kapličky, kříže či pouhé kameny a jiná znázornění), lišil se z počátku i počet zastavení. Z nejnižších sedm zastavení (Německo v 15. století), 25 zastavení v Římově, 29 zastavení ve Starém Hrozňatově až po 100 zastavení a kaplí ve Vambeřicích. V roce 1731 však papež Klement XII. uznal tradičních františkánských čtrnáct zastavení a ustanovil je za závazné pro celou katolickou církev. Někde se k 14 zastavení neformálně přidává ještě patnácté, které zobrazuje prázdný Ježíšův hrob.

U zrodu křížové cesty v Milevsku (na kterou vás dnes zvu) stál páter Jakub Berka, Mgr. Martin Třeštík, Mgr. Josef Bílek a další členové Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku. Autorem výchozí studie byl plzeňský architekt a krajinář Jakub Chvojka.

Koncept meditačního okruhu byl původně širší a měl obsahovat objekty připomínající důležité události křesťanské tradice. Z tohoto návrhu se ve spolupráci s milevskými turisty podařilo vyznačit trasu jako vycházkový okruh. Architekt Chvojka vyznačil místa jednotlivých zastavení a umístění laviček pro oddech. Za pomoci města a pracovníků domu kultury se na jaře roku 2012 podařilo umístit provizorní jednoduché dřevěné kříže. O stávající vzhled, včetně laviček pro unavené poutníky se zasloužili milevští Premonstráti v roce 2020.

První zastavení najdete hned za klášterem nedaleko vstupu na místní hřbitov. Odtud pak cesta pokračuje směrem k morovému hřbitovu a pak po nezpevněné cestě vzhůru do mírného kopce až k poslednímu zastavení. Cestou se všem poutníkům naskytnou krásné výhledy jak na samotný klášter, tak i na celé město a jeho okolí. Vracet se pak můžete po stejné trase, nebo si můžete vycházku prodloužit přes louky a les k Vášovu mlýnu a od něj kolem rybníka Korunský a parku Bažantnice zpět do města.

Tak pokud budete mít čas a náladu zkuste přijít meditovat, nebo se jen tak obyčejně projít a pokochat se nádhernou krajinou v okolí Milevska.

Za milé pozvání do Milevska děkujeme Karlu Kafkovi