Návštěvníci najdou balvan na poslední zastávce naučné stezky, která vede podél rozhledny a kaskád rybníků. Můžete jej také navštívit, když půjdete po zelené turistické stezce z Nového Světa směrem na Valtínov. Je u něj odpočívadlo, informační tabule s mapou a fotkami dalších zajímavých kamenů a balvanů v okolí.