Za svůj život vychovala dvě dcery, čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata. Ráda si za hezkého počasí udělá procházku po okolí Jamného. Za obecní úřad Záhoří jí přijeli popřát hodně zdraví a pohody

starosta obce Petr Kápl s matrikářkou Miladou Káplovou, kteří oslavenkyni předali květiny a dárkový balíček.

Petr Kápl, starosta obce Záhoří