Josef Fuka je předsedou atletického oddílu a předsedou TJ Chyšky, z.s., který založil v Chyškách na Čertově hrbatině, od samotného založení oddílu a TJ v roce 1981, tedy plných čtyřicet let. Od samotného založení oddílu je také trenérem atletiky všech věkových kategorií.

Jeho „rukama“ prošlo velké množství atletů. Jeho svěřenci každoročně dosahovali či dosahují množství medailových úspěchů v krajských soutěžích jednotlivců i družstev. V minulosti se také družstva st. žáků a dorostenců probojovala do semifinále Mistrovstcí České republiky (MČR). Jednotlivci rovněž startovali na MČR, např. Ondřej Kohout 6. místo na MČR juniorů v Běchovicích,… Jeho svěřenci drželi i krajské atletické rekordy. Jeho syn Michal dokonce 29 let.

Josef Fuka byl také vedoucím trenérem jednoho z atletických center kraje v Chyškách. V Chyškách byl hlavním organizátorem atletických soutěží Běh Čertovou hrbatinou, Chyšecká laťka ve skoku vysokém a běhu do vrchu Sedlec-Javorová skála. Rovněž pracoval ve VV Jč KAS-komise mládeže a měl na starosti Pohár rozhlasu v atletice. Dlouhá léta také vykonával funkce rozhodčích, řídícího pracovníka v KPD či TD na mnoha závodech v okrese či kraji. Také byl členem Dozorčí rady ČAS.

Jako učitel tělěsné výchovy, absolvovent Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, velmi kladně působil na žactvo na 2. základní devítileté škole v Milevsku a nejdéle pak na Základní devítileté a Základní škole v Chyškách, kde rovněž vykonával funkci ředitele školy.

S dětmi se zúčastňoval prakticky všech školních atletických soutěží a velkých úspěchů dosáhl hlavně v soutěži ZDATNÉ DĚTI - 3.a 4. místo v ČSSR, Poháru rozhlasu-krajská kola, přespolní běh,… Po studiích na pedagogické fakultě začal učit v Milevsku a zde také založil atletický kroužek a byl prvním trenérem pozdější reprezentantky Jany Petříkové, která přešla k Bořivoji Petrákovi do Českých Budějovic a vynikala jako překážkářka.

S atletikou začínal v Milevsku jako samouk. Specializoval se na sprinty a účastnil se mnoha soutěží v kraji či později při studiích na fakultě i vysokoškolských přeborů. Jeho osobní rekord na 100 m byl tehdy 10,9 sec. zaběhnutý v Milevsku na Velké ceně ZVVZ a Štítu  v soutěži se sprintery Dukly Praha. Z Milevska přešel do atletického oddílu TJ Jiskra Bechyně, kterou posílil v krajském přeboru družstev mužů, trenér p. Hynek. Při studiích na pak závodil za tehdejší RH ČB ve II. lize, běhal hlavně 100 m, 200 m či štafetu 4x100 m.

V Milevsku rovněž hrál fotbal za žákovské, dorostenecké mužstvo a při studiu na milevské SVVŠ-dnes gymnázium - byl členem ustavujícího házenkářského týmu dorostenců Milevska, který po ročním působení v krajském přeboru postoupil do první házenkářské dorostenecké ligy, kterou hrál dva roky. Pak hrál za házenkářský tým mužů a po studiích na vykonával hrajícího trenéra mužů.

V roce 1981 byl rovněž zakladatelem odboru ZRTV dnes ČASPV při TJ Chyšky kde vykonával funkci náčelníka, dnes metodika. Je dlouholetým cvičitelem odboru. Dříve se zaměřoval s dětmi na sportovní gymnastiku, rekreační sporty-hlavně atletiku a v posledních letech i na florbal.

Chyšecké děti získaly velké množství medailí na okresních soutěžích ve sportovní gymnastice, atletice, plavání a ve florbale. Krajské a republikové medaile pak získávaly v atletice a ve florbale. Od vzniku odboru také založil a organizoval, na počest našeho prvního olympijského vítěze ve šplhu Bedřicha Šupčíka, soutěž ve šplhu „Šplhoun Čertovy hrbatiny“. Dlouhá léta je předsedou „Regionálního centra Písecko“-ČASPV a byl také členem VV Jč KASPV.

Při TJ Chyšky rovněž byl spoluzakladatelem fotbalového oddílu a podílel se na výchově mladých chyšeckých fotbalistů, kteří hráli svou soutěž na hřišti v Hrazánkách. Byl hlavním iniciátorem vybudování fotbalového hřiště v Chyškách, a tak díky němu chyšečti fotbalisté mohli hrát i na domácím hřišti.

Za svou činnost byl oceněn mnoha vyznamenáními, je držitelem například Ceny Otakara Jandery, byl oceněn ČASPV zlatou medailí Dr. Miroslava Tyrše, dvakrát byl oceněn jako osobnost roku v okrese Písek a vyhodnocen jako nejlepší trenér v anketě Milevských novin.

Výkonný výbor TJ Chyšky,z.s.