Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže
Na břehu řeky Otavy nedaleko mostu na silnici mezi Kestřany a Lhotou u Kestřan stojí raně barokní kaple Kalvárie – kaple sv. Kříže vystavěná roku 1679. Následně byla obnovená v letech 1821 a ještě roku 1894.
Původně se ještě u ní nacházelo vyřezávané sousoší Kalvárie. Pochází z poslední čtvrtiny 17.století, navazující na starší gotickou stavbu, vystavěnou údajně již v roce 1370.
Kaple byla poměrně často poškozována povodněmi a plovoucími ledy a opět obnovovaná. Cenná raně barokní baldachýnová stavba s mladšími úpravami, čtvercového půdorysu, ze tří stran otevřená velkými segmentovými arkádami s maltovými klenáky ve vrcholech, ze čtvrté strany arkáda druhotně zazděna. Klenba a oblouky arkád jsou neseny čtyřmi nárožními pilíři na vysokých podstavcích s bohatě profilovanými římsami, diamantováním na patkách, profilovanými hlavicemi a dvěma úzkými nikami na průčelní straně, ukončenými nad střechou čtyřbokými jehlany.
Na bočních stránkách mezi pilíři jsou druhotně přistavěny nízké zídky a kolem celého obvodu bohatě profilovaná korunní římsa. Vnitřek je sklenut plackovou klenbou se zbytky čtyř barokních - štukových kartuší s postavami zemských patronů a další původní plastické výzdoby, v rozích klenby zachovalé gotické konzoly.
Na zadní svislé stěně nástěnná freska dvou ukřižovaných lotrů, doplňující původní dřevěné barokní sousoší Kalvárie z roku 1679. Toto sousoší je uloženo v depozitáři Prácheňského muzea v Písku. Uprostřed prostoru zděná mensa. Nahoře stanová střecha krytá taškami a zakončená čtyřbokou lucernou s obdélnými, polokruhově zaklenutými okénky a jehlanovou stříškou, ukončenou křížem.
U kaple stojí dva památné stromy - jilm vaz (ulmus leavis) s obvodem kmene 400 - 480 cm, výška 18 a 20 m, stáří 300 let.          Zdroj: www.sumava.cz