„Dalším zkvalitněním podmínek pobytu žáků ve škole budou například nově zrekonstruované toalety pro chlapce a dívky v obou patrech východního i západního křídla. Současně došlo k výměně oken ve zbývajících třídách západního křídla a společně s tím i k instalaci nových rozvodů vody a elektřiny, stropních podhledů a osvětlení. V rámci zlepšení podmínek pro práci pedagogů se nám také podařilo nově vybavit tři odborné kabinety a sborovnu,“ uvedla ředitelka Základní školy Protivín Tamara Vojtěchová.

Školní areál v Protivíně tvoří historická budova z roku 1903, pavilon pro 1. stupeň, pavilón školní kuchyně a školní družiny. Všechny tři budovy jsou vzájemně propojeny chodbou. Součástí areálu je nová sportovní hala, víceúčelové školní hřiště, školní pěstitelský pozemek a dopravní hřiště.
Škola je úplná s devíti postupnými ročníky. Její prostory jsou koncipovány pro 600 žáků, i když její maximální kapacita je 780 míst. Zhruba čtvrtinu žáků tvoří dojíždějící děti ze spádových obcí.

„Vybrané dodavatelské firmy pracují naplno, takže předpokládáme do konce srpna ukončení všech stávajících činností k plné spokojenosti všech. Dětí, jejich rodičů, pedagogů i celé protivínské veřejnosti,“ poznamenala ředitelka. V obou stupních má nyní škola otevřeno celkem devatenáct tříd. K dispozici má také dvě učebny informatiky, jazykovou učebnu, učebny zeměpisu, dějepisu, chemie, fyziky, dílny i cvičnou kuchyňku.

Investice zatím za 36 milionů korun

Komplexní rekonstrukce a modernizace základní školy Protivín je jednou z největších investičních akcí města v uplynulém období. „Školní budova dostala novou střechu a fasádu. Vybudována byla nová plynová kotelna, vyměněna všechna okna a dveře, kompletně opraven spojovací koridor a vybudován bezbariérový přístup do budovy. V interiéru byly opraveny třídy a sociální zařízení. Modernizací prošla i sportovní hala,“ konstatoval starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Rekonstrukce vyšla na celkem přibližně 36 milionů korun. Část nákladů pokryly státní a krajské dotace. Půl milionu korun na vybudování bezbariérového vstupu do budovy poskytla městu Nadace ČEZ z programu Oranžové schody. Přibližně více než 27 milionů uhradilo město Protivín z vlastních zdrojů.

Za zaslání článku a fotek děkujeme Iloně Uhlířové z městského úřadu v Protivíně