Rozhodli jsme se pomáhat těm, kteří jsou nejzranitelnější a ke kterým se bohužel v dnešním světě vzhlíží až na konec. Spojili jsme naše síly a začali jsme šít roušky pro staroušky. Zavezli jsme roušky do SeneCura Písek, Domovinky, Alzheimer centra, Pomněnky a domova pro seniory Protivín. Chystáme se do Oseka a zaslali jsme dokonce roušky i pro kamarády v nouzi nejvyšší do Španělska.
Největší dík patří našim švadlenkám dobrovolnicím včetně seniorů, kteří se snaží pomáhat také, a zahraničním pracovníkům, kteří se do výzvy Ušij roušky pro staroušky zapojili.
Jsme hrdí na to, kolik z nás je patriotů s láskou ke své zemi a ke svým bližním a nenechávají ty zcela bezmocné, kteří odevzdali v době svého produktivního věku dalším generacím to nejlepší ze svého života. Za to jim patří dík.
Chtěli bychom vyzvat všechny, kteří chtějí pomoci našim starým rodičům a prarodičům, aby se do této výzvy zapojili a šili s námi pro ně.
Tato pandemie nejen že ukázala náš život, do této doby neotřesitelný, jako velice zranitelný, ale zároveň nám ukázala to, na co můžeme být právem hrdí. A to jednotu a obětavost, jedním slovem lidství.
Proto bojujme všichni společně a chraňme ty, kteří jsou nejen nejzranitelnější, ale stáří není důvodem proto, abychom zapomněli na jejich životy, které tvořily naši současnost.

Daniela Moravová, Jana Mošničková a Jan Mošnička