Ve středu 16. června se v Písku uskutečnilo II. setkání Novodobých válečných veteránů píseckého regionu se členy Československé obce legionářské – jednoty Písek, s představiteli města Písek, v čele se starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, starostou obce Dobev Petrem Kalinou, ředitelem územního odboru HZS Písek plukovníkem Lubošem Broulimem, vrchním komisařem územního odboru PČR majorem Michalem Waltrem, starostou okresního sdružení dobrovolných hasičů ČMS Jiřím Heinrichem.
Proslovy předsedkyně Jednoty ČsOL Evy Veselé a starostky města Evy Vanžurové připomněly 100. výročí vzniku ČsOL, tradice a hrdinství našich bojovníků ve světových válkách a jejich snaze posílit především mírovou obranu naší země, vzdělávat a cvičit mladou generaci k zabezpečení tohoto nadstranického a trvalého úkolu. Demokracie a svoboda se vždy dobývaly krví našich předků… Měli bychom to mít na paměti i v dnešním světovém přeskupení, kdy Česká republika náleží do euroatlantické civilizace.

Předseda spolku 1. ETALON Jaroslav Pospíšil informoval o zřízení Čestné plakety s historickým znakem a zdůvodnil, proč je udělena právě jednotce Sboru dobrovolných hasičů města Písek. Následovalo slavnostní předání jejímu veliteli Lukáši Nebesovi a také položení kytice k k pomníku Letcům z Písecka v Palackého sadech. 

V prostorách restaurace U Reinera se uskutečnila za řízení předsedkyně Evy Veselé schůze místní jednoty ČsOL. Pro všechny přítomné bylo jistě zajímavé slyšet, kolik akcí dokázali členové uskutečnit i v komplikovaném období pandemie a také jaké plány mají do konce roku 2021. Místopředseda  jednoty ČsOL České Budějovice Bohumil Tomášek informoval o aktuální otázkách péče o válečné veterány. Martin Lanc předal jménem všech přítomných předsedkyni Evě Veselé kytici, jako ocenění její celoroční práce. Pak nastal čas na neformální přátelské debaty. Přítomné potěšil hudební produkcí heligonkář Mírek Koštel.

Jaroslav Pospíšil, Písek