Milevský potok, který jsme právě překonali, pramení nad obcí Chyšky a po své cestě do svého toku přijímá několik bezejmenných potůčků, s nimiž pak napájí rybníky Marvan, Váša, Korunský a pokračuje dál kolem milevského kláštera směrem na Sepekov, kde se pod rybníkem Chobot vlévá do říčky Smutná. Korunský rybník, který dnes skýtá nemalou radost všem, kteří podlehli kouzlu rybaření, si v minulosti prošel i horšími časy.

Ve středu večer 29. května 1940 totiž Milevsko a jeho okolí zasáhl prudký a vytrvalý liják, který změnil jindy klidný Milevský potok v běsnící živel. V noci ze čtvrtka na pátek pak došlo k protržení hráze rybníka Marvan nad mlýnem Josefa Kofroně nedaleko Zhoře a následně se protrhla hráz Hrůzova rybníka u Zbislavi. Pod Hrůzovým rybníkem vzniklo řečiště 30 metrů široké. Zaplaven byl také Nový mlýn u Přeborova, kde příval vody odnesl čtyři vozy a hospodářské nářadí. Též u Vášova rybníka hráz neunesla nápor vody, těsně vedle stavidel byla v šířce 10 m protržena a na jiných místech rozervána. Panu mlynáři Josefu Smrtovi odnesla voda hospodářské zařízení, vozy, dříví, včelín, zničila zahrady a pole. Most pod mlýnem byl stržen a louka zaplavena bahnem, které se nahromadilo i v Korunském rybníku, přes jehož hráz se přelévala voda a způsobila průrvu proti domku pana sádeckého.

To vše již naštěstí dávno odnesl čas a my pokračujeme dál k sádkám a Středisku rybí líhně Milevsko. Milevské středisko, které hospodaří na 13 rybnících a celkové výměře 35,4 ha, spadá pod Rybářství Třeboň a.s. Provozuje rybí líheň pro umělý výtěr čistých linií kapra a provádí i šlechtitelskou činnost, k čemuž slouží vlastní testovací objekt. Zmíněné sádky pak slouží k uskladnění ryb z jarních výlovů a podzimnímu uskladnění ryb určených pro vánoční prodej. A jen pro info: Sádka je umělá vodní nádrž určená k odchovu nebo převozu zejména trhových ryb nebo násad. V sádce musí být zajištěn stálý průtok čerstvé okysličené vody a pro vhodné podmínky není přítomna žádná vegetace. My se však pomalu dostáváme na jednu z nejkratších milevských ulic U Sádek, která nás po pár krocích kolem bytového domu dovede na výpadovku z Milevska (ale o té zase až někdy příště).

Karel Kafka