Pojmenována je po prvním Československém prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi.

TGM, prezident Osvoboditel se narodil 7. 3. 1950 v Hodoníně do chudé rodiny. Otec (původem Slovák) byl kočí a matka pracovala jako kuchařka. Po studiích ve Strážnici, Brně a Vídni v roce 1877 promuje. Během studií se seznamuje se svou budoucí manželkou Charlotte Garrigueovou – svatbu mají v New Yorku v roce 1878.

Po vzniku české univerzity je jmenován profesorem filosofie. Profesorem se stává v roce 1915 i na Londýnské King´sCollege. Po uznání československého požadavku na vlastní stát pomáhá v roce 1917 budovat čs legie v Rusku, včetně aktivní účasti při jejich návratu zpět do vlasti. Jednáním s americkým prezidentem Wilsonem se v rámci Versaillského mírového systému se spolu s Milanem Rastislavem Štefánikem zasloužil o vznik ČSR v roce 1918.

Švejkova padesátka 2024.
Švejkovku si vyšláplo dva a půl tisíce lidí. Novinkou byla trasa pro pivaře

Dne 14. 11. 1918 byl zvolen prvním prezidentem nově vzniklé Československé republiky. Poté byl zvolen ještě 3x (1920-1927, 1927-1934 a 1934-1935). Koncem roku 1935 TGM ze zdravotních důvodů abdikuje a následně 14. 9. 1937 v Lánech umírá. Z jeho dětí je nejznámější Jan Masaryk – dále Alice, Herbert, Eleanor a Olga.

Do Masarykovy ulice v Milevsku, která je lemována množstvím obchodů, vcházíme od kruhového objezdu s památníkem Provedení pozemkové reformy s datem 19. 7. 1925. Kdysi v těchto místech býval rybník Kuklík, na kterém se odehrávaly hokejová utkání milevských hokejistů, benzínová čerpací stanice a Krejčíkova kovárna.

Vítání občánků v Milevsku.
Milevsko vítalo nové občánky. Tentokrát se jich sešlo deset

Po pravé straně míjíme objekt, který prošel mnohými přestavbami. První zmínky o něm sahají až do roku 1741, kdy nesl název Panský hotel (s přepřahací stanicí pro dostavníky). Známější však je jako hotel Vodňanský, aby se časem změnil na hotel Modrá Hvězda. Nejnovější úpravy jej změnily na bytový dům.

Na protější straně nacházíme rodný dům spisovatele a scénáristy Jiřího Mařánka (sídlo Milevské tiskárny). Pokračujíc směrem do centra pak jistě nepřehlédneme honosnou budovu Milevského gymnázia. Budova byla postavena v letech 1877 až 1878 a v září 1880 v ní byl otevřen první ročník chlapecké měšťanské školy. V roce 1888 bylo provedeno rozdělení na chlapeckou a dívčí část. Poté v ní sídlil první stupeň základní školy (to dobře vím, protože jsem do ní chodil) aby celou budovu v roce 1975 získalo právě gymnázium, které se do ní přestěhovalo ze ZŠ TGM v Jeřábkově ulici.

A pak již jen pár kroků a míjíme roh milevské Polikliniky. Budova, která byla zbudována na místě zájezdního hostince U bílého koníčka zprvu sloužila jako sídlo bývalého Okresního úřadu, který v něm od roku 1932 do roku 1960 (kdy proběhla územní reforma) spravoval Milevský okres. A ani jsme se nenadáli a jsme na Husově náměstí. (ale o něm až někdy příště)

Karel Kafka