Jak již její název napovídá, jedná se o komunikaci, která vedla podél vinic, na kterých kdysi řeholníci pěstovali vinnou révu. Ty časy jsou však nenávratně ztraceny v minulosti a svahy bývalých vinic jsou dnes zalesněny. My na jejím začátku nacházíme první zastavení Křížové cesty, která pokračuje kolem rybníku Kuchyňka směrem k Morovému hřbitovu.

O vznik Křížové cesty se nejvíce zasloužil páter Jakub Berka, Mgr. Martin Třeštík a Mgr. Josef Bílek. Další zastávku si můžeme udělat na lavičce u milevského lomu, jehož vznik se váže k rekonstrukci kláštera, která probíhala v letech 1898 až 1899. V lomu, který spadá do oblasti středočeského plutonu, převládá tmavá porfyrická amfibol-biotitická žula. V lomu je zřetelný styk popsané tmavší variety se světlejší varietou žuly, kterou lze najít v jižní části lomu. Ve střední části lomu se nachází žíla aplitu s turmalínovými slunci na puklinách.

Městská slavnost Dotkni se Písku 2024.
Městská slavnost je u konce. Podívejte se na snímky ze soboty

Příjemnou procházkou pak pokračujeme kolem střediska Rybí líhně Milevsko, která spravuje sádky u Korunského rybníka. Mnozí pamětníci si však tuto lokalitu spojují hlavně se vzpomínkou na milevské přírodní koupaliště, které bylo vybudováno pod hrází rybníka. Původní koupaliště však bylo v roce 1940 zničeno velkou povodní. Obnoveno bylo po roce 1954 a stalo se místem pro relaxaci a odpočinek. Voda, která byla příjemně osvěžující, do něj přitékala dvojím přírodním vodopádem napájeným milevským potokem. Pro návštěvníky byla pro slunění a polehávání připravena vždy krásně upravená travnatá plocha, k dispozici byly převlékací kabinky (a v nich spousta tolik nezvedeným chlapeckým dorostem vyhledávaných vypadlých suků), kiosek s občerstvením a dětský kolotoč. Koupaliště bylo každé léto hojně využíváno veškerým obyvatelstvem milevským a hlavně to byla doba plná klukovských her a malin nezralých (jak by řekl klasik).

A pak již velké kameny (na kterých jsme obdivovali opalující se krásky), rybník Korunský a konec ulice Na Vinicích – lze však v klidu pokračovat směrem k Vášovu mlýnu či ke Kuřinci, v kterém kdysi stávala dřevěná rozhledna, která skýtala krásné pohledy do milevského okolí.

Karel Kafka