Není žádná jiná v celém Milevsku, kudy by během dlouhých let, co byla zbudována, prošlo tolik žáčků školou povinných a mám takový dojem, že jí ve svém životě prošel snad každý Milevšťák. Ulička, která byla dějištěm mnohých šarvátek bojechtivých žáčků, nese název Souhrádka.

O původu tohoto názvu se vedou učené spory, ze kterých se jako nejpravděpodobnější jeví, že se jedná o odvozeninu od Soutky. Soutka nebo též Soudka je architektonický prvek, který se začal využívat již ve středověku jako prevence šíření požáru ve městech plných dřevěných domů. Jedná se o úzkou proluku mezi domy, která mohla být překlenuta obloukem, neboli prampouchem. A podle toho se prý začal používat zkomolený název pro všechny úzké uličky, které s původním posláním Soudky již neměly nic společného.

Pískové sochy na téma voroplavby.
Jedna extra široká, druhá rekordně vysoká. Sochy letos ztvárňují téma voroplavby

Milevská Souhrádka však může svůj název dle pánů Třeštíka a Pešty mít i jiného původu. V této uličce totiž v letech 1809 až 1832 v domku č.p. 131 bydlel jistý pan Souhrada, který zde krátce provozoval i výčep pěnivého moku – piva. Odtud třeba Souhradova ulička čili Souhradka, a pak třeba nám již známý název Souhrádka.

Necháme tedy na laskavém uvážení čtenářů, ke které z nabízených možností se přikloní.

Karel Kafka