Přednášela klientům o počtu neslyšících v České republice, o typu naslouchadel a o způsobu péče o ně. Klientům přišla beseda velice zajímavá. Doptávali se, neboť mnoho z nich poruchou sluchu trpí a naslouchátko buď již mají nebo se o tuto možnost zajímají.
Děkujeme přednášející, ale i rodinám klientů, kteří si na toto vážné téma našli v pátek 24. července čas a dorazili si paní Dänemarkovou poslechnout.

Jana Houdoušová, sociální pracovnice