Projekt Kaleido bezplatně zapůjčil do SeniorCentra Písek a dalších domovů po celém Česku celkem 40 VR headsetů s virtuálními zážitky tvořenými přesně pro ně na míru. Senioři, kteří tak opustili tísnivou šeď svých pokojů, spolu s aktivizačními pracovníky během čtyř měsíců poskytovali na virtuální zážitky kvantitativní i kvalitativní zpětnou vazbu.
Podle výsledků studie měly virtuální zážitky skvělé ohlasy – a to ne jenom v SeniorCentru Písek. „Až pětaosmdesát procent seniorů je hodnotilo mimořádně pozitivně. Výlety je dokážou vytrhnout z jejich každodenní rutiny a přináší jim množství nových podnětů. Senioři se pak často rozpovídají, nebo se rozpomínají na minulost. Když je VR šité na míru jejich potřebám, má potenciál zpomalit nástup demence,“ říká Marek Háša, autor projektu Kaleido.
Vtipný vypravěč, který zážitky provádí, dokázal fyzicky rozpohybovat až 80 procent výletníků, včetně těch upoutaných na lůžko. Vjemy získané ve VR měly pozitivní vliv i na psychickou kondici seniorů. Kromě pobavení přinesly zážitky do SeniorCentra Písek prohloubení vztahů mezi klienty a aktivizačními pracovníky. Takové zpestření se hodí vždy, především ale během současné izolace, kdy seniory v zařízeních ohrožuje samota.
Zkušenosti zapojených aktivizačních pracovníků tyto výsledky potvrzují. „Po virtuálním výletu klienti najednou začnou vzpomínat a vyprávět, dodá jim novou chuť do života. Je to velmi motivační, zvlášť pro lidi s fyzickým handicapem, které Kaleido pěkně rozpohybuje,“ konstatuje ředitelka jednoho z domovů pro seniory, Ilona Veselá.
Nejlepší odezvy zaznamenaly mezi výletníky procházky v přírodě a toulky po Česku, například návštěva hradu Karlštejn. Do budoucna plánuje Kaleido vytvářet pořád nové zážitky a postupně tak budovat co nejpestřejší nabídku výletů. V nejbližší době se cestovatelé mohou těšit třeba na návštěvu Italského pobřeží nebo muzejní vycházku po Praze. Kromě nových zážitků brzy přibudou také jejich jazykové mutace, aby si krásy světa mohli užívat i babičky a dědečkové nejen z Písku, ale i z Velké Británie, Německa nebo Holandska.
SeniorCentrum Písek pomáhá seniorům zachovávat si důstojný život a soběstačnost v příjemném prostředí. Posláním SeniorCentra je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku. Vizí zařízení je život seniorů v harmonii – propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.
Za projektem Kaleido stojí mladí čeští tvůrci virtuálních zážitků pro individuální aktivizaci, kteří se snaží přinášet dostupné a efektivní inovace do sociální péče. Kaleido zatím rozdávalo radost už ve více než 50 a zařízeních sociálních služeb v Česku.

 Lucia Urbaníková, tým Kaleido