K vidění byly zprvu zemědělské stroje a učebna, kde se studenti scházejí a vzdělávají v oboru zemědělství. Dále nám bylo ukázáno muzeum starých, i když často ještě funkčních strojů a jejich částí. Nejmilejší však pro klienty byla návštěva kravína. Telátka vykouzlila všem úsměv na tváři. Paní Čapkové děkujeme za prohlídku a čas, který nám věnovala, dále děkujeme MěÚSS Strakonice za zajištění dopravy a dobrovolníkům z MÚ Písek za zajištění doprovodu našich klientů. Doufáme, že zase za rok výlet zopakujeme.

Jana Hodoušová, SeneCura SeniorCentrum Písek