Na začátku přednášky nám pan Martin Tröster řekl něco o Deníku, pro který pracuje, jak to chodí v redakci, co obnáší práce šéfeditora a jak vlastně noviny vznikají. Také jsme se například dozvěděli, že první, poslední a třetí stránka vpravo nahoře je pro čtenáře nejvíce atraktivní, takže rozvržení článků vůbec není v novinách nahodilé, ale pečlivě promyšlené.

Pan Tröster nám také prozradil několik slangových výrazů, které novináři používají. Víte, co je například perex? Jde o krátký, tučně napsaný text v úvodu článku, který má upoutat pozornost čtenáře.

Velmi zajímavá byla také část, kdy jsme se dozvěděli, jakým stylem a češtinou by měli novináři své články psát a čemu se naopak vyhnout. Text by měl být jednoduchý, a co nejvíce se podobat mluvené řeči, protože je pak pro čtenáře poutavější a srozumitelnější. „Pište tak, aby tomu rozuměla i vaše babička.“ 

V době digitálních technologií dává velké množství lidí přednost spíše internetovým článkům, před tištěnými novinami, a proto byla závěrečná část přednášky právě o webových stránkách a online prostoru. Dozvěděli jsme se, že pro úspěch internetového článku je potřeba vhodný výběr témat, načasování, fotky, poutavé titulky a klíčová slova. 

Diskuzní část byla více interaktivní, mohli jsme si prohlédnout staré výtisky novin a zeptat se pana Tröstera na otázky, které nás zajímaly. 

Myslím, že můžu za celou třídu říci, že jsme si přednášku moc užili a dozvěděli se hodně zajímavých informací.

Za článek děkujeme Marii Záluské, studentce VI.O Gymnázia Písek