Příjemné odpoledne připravili místní dobrovolní hasiči – u příležitosti posvícení a výlovu Podkostelního rybníka. Celý program moderoval Miroslav Hrdlička z Vodňan. Účastníky a vystupující přivítal Miloslav Uhlík starosta místních hasičů. Jmenovitě uvítal přátele z Putimova od Pelhřimova a z Křenku od Mělníka. Sál se velmi rychle zaplnil publikem a pořadatelé museli doplňovat stále nové stoly a židle. V loňském roce vystoupilo přes 30 harmonikářů, což je moc. Většina chce si zahrát více písniček, tak v letošním roce vystoupilo pouze 15 harmonikářů. Všichni harmonikáři odvedli perfektní výkony. Největšího potlesku si užili Kamila Nováková ze Záhoří, Veselé heligonky z Tábora, Šumaváci ze Strakonic, Kůrovci a Marnotratníci z Vimperka, Josef Lhotecký z Nemějic a další. Lidé si při nich zazpívali své oblíbené písničky a někteří si i s chutí zatančili. Všichni vystupující obdrželi pamětní list a poděkování za vystoupení. Všichni přítomní, jak vystupující, tak i spokojené obecenstvo, se těší na 8. Putimské setkání harmonikářů.

Miloslav Uhlík