Žáci Benešovy školy se s Františkem Tichým a jeho studenty nesetkali poprvé, a to díky programům a akcím, na jejichž organizaci se podílela Městská knihovna Písek. V loňském školním roce to byly například workshopy přímo ve škole nebo účast na slavnostním pokládání Kamenů zmizelých.

Na podzim tohoto školního roku vznikla v Písku nezávislá platforma Klub píseckých pedagogů, jejímž cílem by mělo být vytvoření prostoru pro debaty o vzdělávání na píseckých školách, organizace setkání pro sdílení zkušeností, ale také seminářů a přednášek pro písecké pedagogy. Jedním z prvních počinů bylo právě pozvání Františka Tichého, který píseckým žákům představil svoji knihu Rekrut 244 a s pedagogy, ale i veřejností diskutoval o inovacích ve vzdělávání a odpovídal na otázky týkající se výuky na Gymnáziu Přírodní škola.

Bohumila Turková a Libor Šejna před instalací hnízd pro jiřičky.
Experiment v Makově: V nových hnízdech mohou jiřičky adoptovat opuštěná mláďata

Právě na tomto setkání se zrodila myšlenka možné spolupráce a pan Tichý pozval žáky Benešovky do Terezína s tím, že jeho studenti si pro ně připraví celodenní program.

V lednu proběhlo ještě jedno společné setkání, a to během vernisáží v městské knihovně, ale také ve škole při workshopu Terezín mýma očima. Při této příležitosti už nic nebránilo tomu, abychom domluvili konkrétní termín a podobu našeho výletu, který se nyní skutečně zrealizoval a nesmírně vydařil.

Šimon Kasa z Písku rád rybaří. Je to jeho největší koníček.
Šimonův nový začátek: S nadějí, že bez nohy mu bude líp, si ji nechal amputovat

Studenti si pro své písecké kamarády připravili spoustu aktivit, jejichž cílem bylo přiblížit jim atmosféru každodenního života dětí terezínského ghetta v letech 1941 – 1945. Žáci Benešovky se stali doslova badateli, vyhledávali dobové rytiny na obranných zdech terezínské pevnosti, porovnávali konkrétní místa podle dobových fotografií, prozkoumávali zákoutí terezínských ulic a zhlédli úžasné divadelní představení Terezínské zvony v podání pražských studentů. Celý den byl zakončen pietním rozsvěcením svíček.

Děkujeme za opravdu nevšední den v Terezíně a těšíme se na další spolupráci.

Veronika Pauknerová, ZŠ Edvarda Beneše Písek