Soubor Chairé (řecký pozdrav Buď zdráv) pod vedením pana Josefa Krčka hraje hudbu duchovní, lidovou, hudbu napříč všemi směry, od doby rané gotiky až po minulé století. Hrají na dobové nástroje, jako jsou například lyry, harfy, volské rohy, klarinety, různé píšťaly a jiné.
Začínali jsme s těmito koncerty před sedmi lety v Albrechticích nad Vltavou. Ale pro velký zájem kapacita tohoto, krásně zrestaurovaného svatostánku již nestačila. Proto jsme se za pomoci a dohodě s místními správci farností přesunuli do nádherného skvostu, jakým kostel sv. Jana na poušti v Chřešťovicích jest. Dýchá zde na toho, kdo chce, obrovský pocit klidu, pokání, sounáležitosti s historií a duševní očisty.
Soubor Chairé měl zde, ale i v Albrechticích nad Vltavou, vzácné a úžasné hosty, kteří provázeli koncert průvodním slovem. Jednak to byl pan Alfred Strejček (po třikráte, ale bohužel ze zdravotních důvodů to již nelze). Držíme mu palce a věříme, že se s ním ještě setkáme. Poté to byla Carmen Mayerová, nádherná a vzácná žena.
Již druhým rokem se souborem Chairé přijíždí do Chřešťovic a zpívá chrámový sbor od kostela sv. Jakuba z Příbrami. Pod vedením pana Lukáše Marka, sbormistra tohoto patnáctičlenného sboru, krásně se souborem Chairé souzní. A i ve svém samostatném vystoupení jsou hezkou variací umocňující celý koncert.
V závěrečném čase koncertu se již hrají a zpívají staré písně lidové, převážně z jižních Čech. A to už pravidelní zúčastnění pějí všichni sborem. A když pan Josef Krček navede, již tak naměkko všechny, aby jsi spolu dali Masarykovu Ach synku, synku, celý kostel je jeden sbor. Opět krásné, děkujeme.
Za náš spolek bych chtěl poděkovat našemu duchovnímu otci, administrátoru naší farnosti Vítězslavu Holému za úvodní slovo. Dále všem, kteří nám pomáhají.

Za rybářské veterány Petr Mňouk Schánilec