První etapa akce s názvem „Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ, Písek“ v rozsahu investice 11,2 mililonu korun byla ukončena ve středu 15. září. Děkuji všem, kteří se na této náročné akci podíleli, zejména zaměstnancům školky a technickému dozoru panu Ing. Miroslavu Máškovi.

Zvláštní poděkování patří firmě TEMSTAV AB, s.r.o. za kvalitně odvedenou práci. Vážíme si, jak zodpovědného přístupu vedení firmy v čele s panem Janem Hrdličkou, tak i jejích zaměstnanců. Všichni odvedli velmi kvalitní práci, respektovali prostředí MŠ, ochotně pomáhali i při stěhování nábytku. Vždy po sobě vše uklidili. Práce probíhaly podle plánu a náročná rekonstrukce byla včas dokončena. Osobně si takového přístupu velmi vážím.

Jan Adámek, ředitel školy