V letošním roce mělo putování podtitul - Za pokladem kováře, kdy třeťáci již v průběhu distanční výuky řešili i v rámci činnosti souboru tajenku, která byla vodítkem pro čtvrteční akci. V tělocvičně školy obdržely děti na krk podkovičky s rébusem, k jehož vyřešení bylo nutné znát odpovědi týkající se lidových tradic a místopisu.
Třeťáci poté šli krajinou přes Lipník, Hůrka, Krajíc, Hostín, Březí či Zaluží. Při každém zastavení naučné stezky se dozvěděli nové informace o okolí a též průběžně řešili zadaný rébus. Jelikož se v osadě Hostín narodil významný sběratel lidových písní Čeněk Holas, z jehož díla Kovářovánek také čerpá, nechybělo ani povídání o lidových písničkách.
Na závěr třeťáci došli k barokní kovářovské faře a následně na dvůr ke Škochům, kde vyřešili slova rébusů a odpověděli na zadané otázky. Hledaným pokladem byly nejenom drobné sladkosti, ale zejména kované hřebíky, jejichž výrobu jim předvedl u kovářské výhně a kovadliny Milan Škoch. Děti se zájmem sledovaly ukázku kovářského řemesla, vyzkoušely si i šlapání výhně či kování žhavého železa.
Putování Za pokladem kováře se vydařilo, děti si odnesly hezké zážitky a každý na památku i ručně kovaný hřebík, protože dobré řemeslo je tím pravým pokladem.       

Manželé Milan a Pavla Škochovi