Děti si prohlédly jednotlivé expozice, jež jsou umístěny v přízemních prostorách kovářovské barokní fary.

Návštěvníci za doprovodu Milana Škocha (předsedy Jihočeského folklorního sdružení) shlédli prezentaci lidových krojů, lidových obchůzek, kovářského řemesla, ukázky dokumentů z folklorních akcí a také si zahráli hry v mobilní aplikaci. Dětem byla představena i ražba pamětních mincí Domu regionů, část putovní výstavy projektu a na závěr obdržely od třídní učitelky Pavly Škochové obrázky s tématikou kovářského řemesla k vymalování.

Některé z dětí se také rády vyfotografovaly u panelu lidové obchůzky s medvědem.

Dům regionů a dětských folklorních tradic: Prostory byly vybaveny Jihočeským folklorním sdružením na základě projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ. Partneři projektu - Kraj Vysočina, Muzeem Vysočiny Třebíč, Volkskultur Niederösterreich, Marktgemeinde Gutau, Verein Färbermuseum Gutau. Strategický partner - Jihočeský kraj.

manželé Milan a Pavla Škochovi