K dobrovolníkům se hrdě řadíme i my, protivínský spolek Kocanďáci. Jelikož je náš spolek velice úzce spjatý s přírodou, nemohli jsme na akci takového charakteru rozhodně chybět. Všichni jsme se sešli v sobotu, již zmiňovaného 6. dubna u naší tzv. chaty u lomu. K našemu štěstí meteorologové předpovídali nádherné počasí s více než jarními teplotami.

Už když jsme vycházeli a dívali se shora na rozpínající se Protivín, bylo nám jasné, že dnešek bude jako malovaný. Počasí nám vydrželo po celý den a dopomohlo vytvořit skvělou atmosféru pro všechny zúčastněné.

Úklid byl následně rozdělen do dvou částí. První dopolední část zahrnovala úklid lesa a louky v těsné blízkosti protivínského sběrného dvora, kde jsme z hlavní silnice směrem od Krče sešli na lesní pěšinu, po které jsme pokračovali a lemovali jsme tak louku vedle lesa. Následně jsme vyšli na hlavní silnici ze Záboří, kolem které jsme také uklidili.

Kemp. Ilustrační foto.
Žena v kempu u Podolí I zkolabovala. Pomohli také tři mladí hasiči

Druhá odpolední část se zaměřila na více lidmi frekventovanější úseky přímo ve městě. Konkrétně jsme uklízeli Švehlův sad, ze kterého jsme se vydali podél řeky Blanice k vlakové zastávce. Jako poslední jsme navštívili park mezi oběma toky zmíněné řeky, hned naproti ulici Na Ostrově.

Mezi fázemi úklidu byla pauza na oběd, kdy jsme se vydali zpět na chatu u lomu. Zde jsme si odpočinuli příjemným posezením ve stínu, zahnali hlad pečenými špekáčky a utišili žízeň chlazenou vodou.

Před samotným celodenním úklidem jsem byl upřímně skeptický. Bál jsem se, že nic nenajdeme a tím by akce postrádala smysl. Opak byl však pravdou. I s relativně malou sedmnáctičlennou skupinkou dobrovolníků jsme dokázali uklidit 12 ha přírody a sesbírali přibližně 420 kg odpadu všeho druhu. Nejvíce časté odpady byly plasty. Nalezli jsme však i mnoho pneumatik, textilií, kabelů a hliníkových plechovek. Dokonce jsme odhalili i nemalou černou skládku pneumatik přímo v lomu vedle naší chaty.

Písecký víkend módy a designu.
V polovině května ovládne Písek móda. Víkend nabídne přehlídku i známá jména

Jako takovou perličku zmíním, že jsme nalezli zabalený, nově vypadající hrnec, ve kterém byly dokonce ještě zbytky těstovin. Občas zůstává rozum stát nad tím, čeho je člověk schopný. Všechen sesbíraný odpad byl následně převezen do sběrného dvora k recyklaci.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na akci podíleli a podpořili nejen náš spolek, ale hlavně čistotu v Protivíně. Děkujeme i čtyřem členům Protivínského vlastivědného klubu, kteří se taktéž zapojili do úklidu a stali se tak plnohodnotnou pomocí.

Za spolek Kocanďáci Lukáš Brůžek