Společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových se věnuje udržování lidových písní, tanců, zvyků, krojů, vybraným lidovým řemeslům, staročeské regionální kuchyni, dalším tradičním dovednostem a také aktivně působí v Jihočeském folklorním sdružení. Je zřizovatelem národopisného souboru Kovářovánek.

Manželé Škochovi připravili ukázku jedinečných lidových krojů, které získali před několika lety darem. Jedná se o části kozáckého kroje a dva kroje blatské. První prezentace se uskutečnila 21. října v rámci setkání vedoucích folklorních souborů při jednání členské schůze Jihočeského folklorního sdružení v Domu regionů a dětských folklorních tradic v budově barokní kovářovské fary.

Vystavené autentické kroje všechny přítomné velice zaujaly, nejen historickou hodnotou, ale také svým precizním zpracováním a krásnými výšivkami. Zejména vedoucí folklorních souborů Javor, Javoráček, Blaťácký soubor a Blaťáček (všichni z národopisné oblasti Blat), potěšily výšivky na vystavené blatské zástěře. Vybrané motivy si zdokumentovali a mohou jim být inspirací v rámci krojové obnovy u svých folklorních souborů.

Kozácký kroj: patřil Johanně Pazderová, která se narodila 26. 8. 1900 v Mlýnech u Soběslavi. Obecnou školu vychodila v Malšicích u Tábora, kde její otec Jan Pazdera působil jako řídící učitel.

Blatské kroje: zhotovila Libuše Veselá, učitelka řečí v Kamenici nad Lipou, pro svoje dvě dcerky Libuši a Marcelu. Vyšívat je začala v roce 1949 a na obou krojích pracovala souběžně téměř dva roky. Když děvčata odrostla, kroje byly v roce 1957 uloženy do kufru. Až po 64 letech (2021) byl kufr objeven a otevřen dcerou Libuší, v Deštné, na půdě domu po prarodičích.

manželé Milan a Pavla Škochovi