Po milém přivítání si děti prohlédly prostory knihovny, obdivovaly akvária a sklouzly se na skluzavce. Na úvod programu se jich knihovnice zeptala, zda ví, kde jsou a k čemu knihovna slouží a pokud někdo tápal, vše mu bylo vysvětleno.
Školáčci byli v krátkosti seznámeni s historií knihovny za pomoci videoprojekce, dozvěděli se také, jaký je rozdíl mezi knihou a časopisem, a jak se s knihou zachází.
Celý program byl zaměřený na známé dětské knihy, které předškoláci znají z televize, neboť byly zfilmované. Jejich úkolem bylo dle obrázku na plátně poznat, o kterou knihu se jedná, říci její název, vyjmenovat hlavní postavy a následně knihu vyhledat mezi rozloženými tituly na koberci. Knihovnice kladla dětem různé otázky k dané knize a ve stručnosti je seznámila s jejím obsahem. Na závěr programu si každý vybral jednu knihu, kterou si prohlédl.

Po celý program byly děti aktivně zapojené a velmi dobře odpovídaly na pokládané otázky. Akce se jim líbila a domů odcházely a novými poznatky a zážitky.

Za článek a fotky děkujeme Jitce Noskové z MŠ Čimelice