Děti absolvovaly 17 velmi náročných stanovišť, která byla ve spolupráci s mnoha píseckými organizacemi a vojáky z táborského útvaru výborně připravena.

Stříbrné družstvo z 9. B, včetně jednoho žáka ze 7. C soutěžilo ve složení: Zedníčková Julie, Král Jindřich, Mašek František, Polanský Jakub, Šareš Tomáš (všichni 9. B) a Suchan Michal (7. C).
Do krajského kola postupují žáci: Bečvář Vojtěch, Kacbunda Matyáš, Řehoř Antonín, Smetana Martin, Cvrková Gabriela a Vitteková Nela (všichni 9. A).
Všem soutěžícím děkujeme za dobrou reprezentaci školy ve velmi náročné soutěži a blahopřejeme k velice dobrému umístění.

Soutěž byla velmi dobře připravena Jednotou Československé obce legionářské Písek ve spolupráci s KVV v Českých Budějovicích a proběhla pod záštitou starostky města Písek.

Za ZŠ T.G. Masaryka Písek, Pavel Kolář