Tuto tradici si místní připomínají 5. ledna. Jedná se o tříkrálový zvyk (též i první masopustní), kdy se snaží sedlák a kočí prodat klibnu (kobylu) hospodářům či hospodyním za doprovodu rozverných kozlíků.
Ve staré sednici na usedlosti u Škochů se v tento čas také tradičně pekl v peci chleba, nechybělo domácí uzené a dobrá kořalička.

Z historie obchůzky:
Uvedený lidový zvyk podle vyprávění pamětníků prováděla chasa v Kovářově od nepaměti. V roce 1976 byla obchůzka ukončena na usedlosti u Škochů v čp.3, masky uloženy na půdu a další generace mladíků na dlouhých deset let v tradici nepokračovala.
Milan Škoch (rodák z čp. 3) masky po celou dobu opatroval, zrekonstruoval a v roce 1986 vynesl na světlo boží, kdy ve spolupráci s dalšími kamarády tradici obchůzky v tomto roce po obci obnovil. Obchůzka s klibnou a kozlíky dlouho udržována nebyla a tak po několika letech opět skončila.
Od roku 1990 se stávají vedoucími Jihočeského folklorního souboru Kovářovan manželé Milan a Pavla Škochovi a tento lidový obyčej, včetně autorských dialogů, zařazují do kulturních programů souboru.
V roce 2003 přicházejí manželé Škochovi s nápadem obchůzku po vesnici znovu obnovit, zrekonstruují, dle potřeby vytvoří autentické repliky masek a s dalšími přáteli tento lidový zvyk přivádějí znovu k životu.
Z vyprávění se obchůzka koná na památku krále Baltazara, jenž přijel na bílém velbloudu do Betléma poklonit se Ježíškovi. Klibna (maska koně) tedy podle lidového výkladu značí velblouda. 


manželé Milan a Pavla Škochovi, Kovářovskétradice.cz