Dle dobových dokumentů jsme v arboretu botanické zahradě obnovili směr toku potůčku. Potok „vyvěrá“ v podobě Pramene Labe v části arboreta nazvaném Krkonoše. Odtud pak pokračuje přes rašeliniště, protéká lužním lesem, obtéká jezírko a ústí do olšiny. Do těchto míst, ale již potok většinou nedotekl. Věnovali jsme se proto čištění koryta potoka a zároveň jsme mu navrátili jeho původní podobu a tok potoka nasměrovali přímo do jezírka, odkud pak přepadem vtéká do spodní části zahrady a vlévá se do olšiny. Vznikl tak zajímavý vodní prvek, který zlepší i kvalitu vody v jezírku.

Jezírko je zajímavým biotopem, ve kterém se rozmnožují čolci obecní, žijí zde vodní plži a další drobní bezobratlí živočichové. Mnoho rostlin bylo v srpnu poškozeno pádem topolu, který rostl v blízkosti jezírka. Tyto rostliny budou nahrazeny novou výsadbou na jaře příštího roku.

Žaneta Šišková
vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor