Jedná se o části kozáckého kroje a dva kroje blatské. Prezentace je plánována na podzim roku 2023 při dni otevřených dveří v Domě regionů a dětských folklorních tradic v budově barokní kovářovské fary.

Kozácký kroj: patřil Johanně Pazderová, která se narodila 26. 8. 1900 v Mlýnech u Soběslavi. Obecnou školu vychodila v Malšicích u Tábora, kde její otec Jan Pazdera působil jako řídící učitel.

Blatské kroje: zhotovila Libuše Veselá, učitelka řečí v Kamenici nad Lipou, pro svoje dvě dcerky Libuši a Marcelu. Vyšívat je začala v roce 1949 a na obou krojích pracovala souběžně téměř dva roky. Když děvčata odrostla, kroje byly v roce 1957 uloženy do kufru. Až po 64 letech (2021) kufr objevila a otevřela dcera Libuše v Deštné na půdě domu po prarodičích.

Milan a Pavla Škochovi