Podolsko bylo vždy významných místem, neboť zde odedávna vedla důležitá obchodní cesta. Kdysi zde býval přívoz, který byl v v letech 1847 až 1848 nahrazen řetězovým mostem. Ten na popud zemského správce arcivévody Štěpána postavil českobudějovický Vojtěch Lanna.

Most svému účelu sloužil dlouhých 80 let, ale na rozrůstající se automobilovou dopravu již přestával stačit. Proto bylo začátkem třicátých let minulého století rozhodnuto postavit most nový. Ten za základě výběrového řízení podle návrhu pánů Janáka, Brebery, Pacholíka a ing. Blažka mezi lety 1939 až 1943 postavil zkušený stavitel mostů Bedřich Hlava z Prahy.

Most je dlouhý 510, široký 8,5m a tvoří ho několik oblouků. Řeku však překračuje jediným 64 m vysokým obloukem. Další roky pak oba mosty stály vedle sebe. Po novém jezdila motorizovaná doprava a původní i nadále sloužil místním.

To se však změnilo po roce 1954, kdy se začala budovat Orlická přehrada. Jelikož byl řetězový most prohlášen kulturní památkou, byl v roce 1960 rozebrán, zdokumentován a dalších deset let uložen nad hladinou vznikající vodní plochy. V roce 1970 byl most převezen na vybrané místo u Lužnice pod Stádlcem, kde byl v květnu 1975 slavnostně otevřen veřejnosti.

Na Podolsku tak zbyl pouze most, který v době svého vzniku patřil díky 150 metrů dlouhému oblouku k největším v Evropě a pro zvláštní vznosnost a lehkost byl nazýván branou do nebe; ostatně na předválečné výstavě v Paříži získal zlatou medaili a titul „le beau pont de l´Europe“, tedy Krásný evropský most. Dalšího ocenění se dočkal v roce 1939 na výstavě v Lutychu.

Důležitou dopravní spojnicí byl most i během druhé světové války (nacisté jej dokonce chtěli vyhodit). Oba břehy Vltavy navíc v roce 1945 tvořily demarkační linii a most tak sloužil jako ústupová cesta německých jednotek do amerického zajetí. Podolský most měl památkovou ochranu, o kterou však v roce 2020 přišel, aby jej 1. června 2023 na žádost Národního památkového ústavu ministerstvo kultury znova zapsalo na seznam kulturních památek. Tak až po něm někdy pojedete, zkuste si najít chvilku času, zastavit u něj – určitě se vám tam bude líbit. No asi tak nějak – že jo.