Přes trvající komplikace – posluchači museli být vybaveni rouškami – neztratil koncert nic ze své atmosféry.V první části se Felix Slováček představil jako dirigent, pod jeho taktovkou zazněl nejprve výběr ze Suity k ohňostroji Georga Fridricha Händela a posléze Mozartova Malá noční hudba.
Druhá část koncertu už patřila F. Slováčkovi především jako sólovému hráči na soprán saxofon. Přechodem od tzv. vážné hudby k těm poněkud populárnějším melodiím byla úprava druhé věty z Marcellova koncertu d moll pro hoboj a smyčce. Pak už se posluchači zaposlouchali do melodií Karla Svobody, Ennia Moriconeho, Julesa Masseneta, Fryderika Chopina a dalších známých autorů. Jako sólista v Ježkově Bugatti stepu se publiku představil klavírista Vjačeslav Grokhovskij.Nadšené publikum si v závěru koncertu svým potleskem řeklo o přídavek – zazněla Williemsova melodie Speak Softy Love z filmu Kmotr.
Pokud jste náhodou z nějakého důvodu tento koncert promeškali či se vám líbil tak, že si ho chcete poslechnout ještě jednou, zveme vás na sobotu 19. září odpoledne na Velké náměstí, kdy celý program zazní , pokud nám bude situace nakloněna, ještě jednou v rámci oslav 777 let založení Písku.

Těší se na vás Písecký komorní orchestr a dirigent a zároveň sólista Felix Slováček jun.

Milada Klátilová