Celý nápad se zrodil v hlavách našich dvou členů, kteří pocházejí ze Slovenska, manželů Stráňavských. Postupně jsme od nápadu směřovali k jeho uskutečnění a v průběhu příprav společných koncertů dvou komorních orchestrů ( Písecký a Kysucký komorní orchestr ) jsme se dostali i k zajímavým paralelám.

Karol Kevický, který s oběma orchestry paralelně zkoušel, byl při svých studiích na HAMU žákem zakladatele našeho orchestru prof. Jiřího Chvály. Oba orchestry jsou si podobné i tím, že vedle sebe sedí kromě zapálených amatérů i učitelé hudebních škol a jejich žáci.

A když jsme se měli možnost konečně setkat osobně, nejdříve přijel slovenský orchestr do Písku, velice jsme si navzájem porozuměli nejen jako muzikanti, ale snad nebudu přehánět, když řeknu, že se z nás během krátké doby stali přátelé. I když naše obě setkání byla naplněna především pilnou prací, zbyl čas i na popovídání a nebo procházku ať už Pískem nebo Čadcou.

Po společném koncertě v Písku jsme se my vydali na začátku července na Kysucu, abychom zopakovali program v rámci oslavy svátku Cyrila a Metoděje, který je v obou našich zemích významným státním i církevním svátkem. V kostele sv. Bartoloměje nás potleskem přivítalo nejen početné publikum, ale také významné osobnosti města. V úžasné akustice a atmosféře se koncert vydařil ještě lépe než v Písku a myslím si, že můžeme být hrdí na to, jak výkon našeho společného snažení ocenili spokojení posluchači.

Na zpáteční cestě následující den jsme se ještě zastavili v rodišti Leoše Janáčka v Hukvaldech, v jeho památníku. Všechny nás zaujala nápaditá a zajímavá expozice, nejen proto, že Janáčkovu suitu jsme předchozí večer hráli, ale i kvůli připomínce Janáčkova vztahu k našemu městu. Proto jsme neodolali a s mistrem Janáčkem jsme se u jeho jabloně i společně na památku vyfotografovali. Teď nás čeká ještě příprava dvou koncertů – jeden se bude konat v Lomnici nad Popelkou a na druhý se můžete vypravit v neděli 30. července do kostela sv. Jakuba v Čížové.

Milada Klátilová