Představí při nich svým posluchačům nejen zajímavé sólisty ale také v rámci Roku české hudby některé ne vždy úplně známé české skladatele, kteří během letošního roku mají výročí. Většina z nás má totiž Rok české hudby spojený především s Bedřichem Smetanou a Antonínem Dvořákem, ale jim předcházela plejáda českých barokních a klasicistních skladatelů, kteří jsou svým dílem neméně zajímaví.

Program abonentních koncertů.Program abonentních koncertů.Zdroj: Se souhlasem Milady Klátilové

Hned na prvním letošním koncertě v březnu zazní například varhanní koncert z pera Jana Křtitele Vaňhala, významného představitele českého klasicismu. Druhý koncert bude věnován mimo jiné F. I. Tůmovi, J. Myslivečkovi a L. Koželuhovi. Zároveň jím chceme připomenout i výročí samotného orchestru – 65 let od prvního koncertu tohoto tělesa.

Doufáme, že naše pozvání přijme i jeho zakladatel a dlouholetý dirigent prof. Jiří Chvála, vynikající sbormistr, který v loňském roce obdržel ocenění za svůj přínos české kultuře od prezidenta ČR.

Na podzimním koncertě kromě klavírního díla Ernsta Blocha zazní například Divertimento skladatele 20.století Zdeňka Lukáše, který často s orchestrem spolupracoval, ale také Symfonie D dur F. V. Míči.

Jeden z vánočních koncertů bude patřit především skladbám českých barokních a klasicistních skladatelů F. X. Richtrovi N. Koutníkovi a V. J. Kopřivovi.

Bližší informace se zájemci mohou dovědět na stránkách či facebooku orchestru, kde se nejen seznámí s přesnými daty koncertů, všemi sólisty a programy, ale také s tím, jak si koupit celé abonmá, které je o něco výhodnější než vstupenky na jednotlivé koncerty.

Kromě těchto čtyř koncertů se samozřejmě s orchestrem můžete setkat na dalších koncertech během léta nebo při pravidelných provedeních Rybovy České mše vánoční. Věříme, že se s vámi budeme opět setkávat, především v písecké koncertní síni Trojice, a že naše vzájemná setkávání budu naplněná radostí s krásné hudby.

Milada Klátilová