Úžasné bylo, že se povedlo zajistit ubytování přímo na Svaté Hoře, která patří mezi energeticky pozitivní místa v České republice. V sobotu se všech 17 účastníků vydalo do podzemí Hornického muzea. Navštívili tři trasy dolu Anna i s důlním vláčkem. V cca 4 km chodbách se seznámili s historií těžby.

Po obědě, ve stylové hornické hospůdce, byl na programu ještě důl Vojtěch. Odpoledne proběhla společná návštěva Svatohorského muzea. Na neděli pak byla naplánovaná komentovaná prohlídka Svaté Hory. Večery patřily společnému posezení, sdělování si novinek, předávání zkušeností. Celý víkend bylo krásné počasí, které příjemnou atmosféru doplňovalo.

Zdenka Staňková, Diacel Písek