Zkoušky vloh -  OMS Písek a MS Chlum Rakovice
I v tého nelehké době, kdy nás postihl COVID-19 , uspořádal 16. května 2020 Okresní myslivecký spolek Písek ve spolupráci s MS Chlum Rakovice zkoušky vloh pro ohaře, ale i ostatní plemena. MS Rakovice se organizace zhostil na výbornou. Ředitel i správce zkoušek jsou zkušení kynologové a i celý jejich tým vše připravil velice pečlivě.
Za krásného slunného počasí se v sobotu ráno sešli v Rakovicích rozhodčí, vůdci i ostatní příznivci myslivecké lovecké kynologie. První nastala veterinární kontrola, kterou provedl MVDR. Miloš Vávra ml. Dále se pokračovalo kontrolou všech náležitých dokladů, kterou provedl a jednatelka OMS Písek a po té se mohlo přistoupit k zahájení.
Zahájení začali trubači za zvuku halali. Ředitel zkoušek všem povyprávěl o místní honitbě a představil vrchního rozhočího Františka Pavlíčka, který se ujal slova, seznámil účastníky s organizací a zdůraznil dodržení všech nařízení. Po provedeném losování a dálších náležitostech, se vůdci odebrali se svým vedoucím skupiny do honitby. S vůdci byla i početná korona, která musela dodržovat veliký odstup od zkoušených psů. Skupinu ohařů posuzovali zkušení rozhodčí Jan Šimeček s Milanem Valkounem. Skupiny ostatních plenen posuzovali Josef Veselý a Roman Malec, Bc. Petr Rybák a Václav Myslivec.
Psi měli vybranou vynikajíci krytinu. Honitba byla perfektně zazvěřena a ohaři mohli prokázat klidy na srstnaté i pernaté zvěři. U ostatních plemen se mohla zase dokonale prokázat hlasitost a stopa vůdce. Vše proběhlo tak, jak mělo a všichni vůdci byli na své psí svěřence náležitě pyšní. Všech 16 předvedených ostatních plemen obstálo, z ohařů jich z 8 uspělo 7. Jeden vůdce odstoupil pro indispozici psa. Odpoledne se všichni vůdci sešli a netrpělivě čekali až rozhodčí spočítají výsledky. Mezitím si sdělovali své zážitky a dojmy ze zkoušek.
Vítězem zkoušek vloh se stala fena německého krátkosrstého ohaře Rona ze žandovských vrchů vedená mladou vůdkyní Barborou Myšičkovou,  na druhém místě se umístil německý ohař drátosrstý Brik od sv. Lamberta s vůdcem Josefem Kučerou a třetí pozici vybojovala Alice Pečinková s auvergnéským ohařem Aaronem Piaf Artedinah.
V ostatních plemenech si první místo odvezl  zkušený kynolog a chovatel dlouhosrstých jezevčíků Pavel Dobeš s fenkou svého odchovu, Lunou z Malešínského údolí, zároveň si odnesl i druhé místo s Mášou z Malešínského údolí. A aby jeho radost nebyla malá tak i třetí místo připadlo jeho odchovánkovi Mikovi z Malešínského údolí, kterého vedl František Zítek.
Na závěr vrchní rozhodčí poděkoval všem svým kolegům rozhodčím, všem účastníkům zkoušek a hlavně místnímu spolku za připravenost, organizaci a obětavost , která vedla k uspořádání těchto zkoušek psů na vysokou úroveň.

Jelikož se ale lovecké kynologii na písecku daří, hned druhý den 17. května 2020 opět Okresní myslivecký spolek Písek ve spolupráci s MS Chlum rakovice uspořádal  další zkoušky vloh pro ohaře a ostatní plemena. Všichni přihlášení psi opět museli projít veterinární kontrolou a vůdci museli předložit náležité doklady.
Vše zahájili  trubači za zvuku halali.  Ředitel zkoušek musel všem  znovu povyprávět  o místní  honitbě a  představil vrchního rozhočího, který byl stejný jako v předešlém dni František Pavlíček se  poté ujal slova, seznámil účastníky s organizací a všem kladl na srdce dodržení všech nařízení.  Po provedeném losování a dálších náležitostech, se vůdci odebrali se svým vedoucím skupiny do honitby. Skupiny ohařů posuzovali zkušení rozhodčí Martin Batista a Petr Zedníček, druhou skupinu posuzoval Vratislav Sýkora a v dámském zastoupení Jana Pravdová. Skupiny ostatních plenen posuzovali Roman Malec a  Bc. Petr Rybák,  Aleš Rot a Libor Kurfiřt.
Počasí se opět vyvedlo a psi měli opět vybranou  perfektně zazvěřenou honitbu. Ohaři i v tomto dnu prokázli vystavování i klidy na srstnaté i pernaté zvěři. U ostatních plemen se mohla zase dokonale prokázat hlasitost , ale i ochota jít do vody. Všichni vůdci byli na své psí svěřence opět náležitě pyšní.  Z 12 přihlášených  ostatních plemen 11 obstálo, a z 12 přihlášených ohařů uspělo 10. V odpoledních hodinách  se vůdci sešli a netrpělivě vyčkávali až rozhodčí dopočítají výsledky.
Vítězem zkoušek vloh se stala mladičká fena Pointera Carmen ze Štípek vedená Miroslavem Součkem,  na druhém místě se umístila fena německého ohaře krátkosrstého Kessy z Čimelických strání s vůdcem Josefem Kotalíkem a třetí místo si odnesla Zuzana Veselá se svou fenou maďarského ohaře krátkosrstého Glorií Excelsis Deo Locura.
V ostatních plemenech si první místo odvezla Alena Bártlová se svou fenkou německého křepeláka Grace Axally, druhé místo opět patřilo feně německého křepeláka  Doře Křenovická Varta s vůdkyní Simonou Konvalinovou. Třetí místo připadlo pro změnu zase feně, ale jezevčíka dlouhosrstého standadního Betty Dlouhé Jámy, kterou vedl Bc. Bedřich Jonáš.
Na úplný  závěr měl  vrchní rozhodčí děkovnou řeč ke  všem svým kolegům rozhodčím, všem účastníkům zkoušek a hlavně místnímu spolku za dvou denní připravenost, organizaci a obětavost, která je nutná  k uspořádání těchto zkoušek psů.

 

Kateřina Zborníková,
Jednatelka OMS Písek