V prvním srpnovém týdnu se více než 30 malých táborníků společně vydalo za pirátským pokladem. Během svého pětidenního putování plnili nejrůznější pirátské úkoly a soupeřili ve sportovních disciplínách, které s piráty a vodou souvisejí.
Žáci si vyrobili pirátská trička, která pak při všech svých aktivitách nosili, navštívili písecké muzeum, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o řece Otavě a její historii a současnosti, střelbou ze vzduchovky pak trénovali svou pevnou ruku a přesnou trefu na střelnici Provazce.
Protože se správný pirát ani čerta nebojí, prošli také bránou pekelnou v nedalekých Bernarticích, kde neohroženě vstoupili do místního Hravého pekla, aby zde zažili také trochu adrenalinové zábavy. V pekle se sice dětem moc líbilo, ale jako správné piráty je to nejvíce táhlo k vodě. V jednom z mimořádně horkých dní se tedy společně vydali na Městskou plovárnu u Václava, aby se zde trochu osvěžili a také se pobavili vodními hrátkami a dalšími soutěžemi.
Poslední táborový den se nesl ve znamení hledání pirátského pokladu. Stará mapa a tajemná znamení zavedly děti opět k řece, kde po úporném hledání nalezly bednu s pokladem – jejich odměnou za celotýdenní práci, aktivitu, odvahu i kázeň.

Druhý táborový týden byl opět vyhrazen malým školním turistům a jejich putování - letos za zvířaty a lidmi, kteří se o ně starají. Každý den se více než 40 žáků se svými vychovatelkami vydalo vlakem do některé z blízkých obcí, zde zažili něco zajímavého, pěšky se pak vraceli do Písku.
Navštívili jsme střelnici Provazce, kde jsme se kromě střelby ze vzduchovky dozvěděli také něco o práci myslivců a prohlédli si myslivecké trofeje.
Ve Stájích Štětice jsme si v rámci projektu Rozvoj ICT gramotnosti a polytechnického vzdělávání vyzkoušeli práci na koňské farmě a v muzeu v Ražickém Špejcharu si prohlédli expozici železnice a rybníka Řežabinec, kolem kterého jsme se pěšky vraceli zpět.
Se zvědavostí jsme se vydali také na ekofarmu ve Struhách nedaleko Vlastce, kde jsme viděli malá telátka i dojné krávy a velké býky a dozvěděli se mnoho zajímavého o chovu skotu, práci a životě na farmě a výrobě mléčných produktů v místní mini mlékárně.
Psí útulek Sírius v Záhoří, který jsme dosud znali pouze z charitativních sbírek, které se v jeho prospěch na naší škole každý rok konají, byl naším dalším cílem stejně jako Minizoo Putim, kam jsme se rádi opět po roce vydali.
Závěrečné putování nás z Čížové zavedlo až na Makov, kde jsme navštívili Záchrannou stanici pro ohrožená zvířata, kde jsme viděli mnoho ptáků zraněných proudem z vysokého napětí nebo vypadlých z hnízd, malá srnčata i veselou a hravou vydru.
U Sulana, kde byl konec našeho putování, nás čekalo kromě vyhodnocení celotáborové vědomostní hry a předání odměn našim malým turistům také poděkování rodičům za podporu v podobě společného zpěvu naší oblíbené písničky. Za týden jsme ušli téměř 65 km, což je výkon, na který jsme právem pyšní!

Za organizaci a spolupráci obou našich táborů děkujeme především vychovatelkám školní družiny a školní jídelně za výborné obědy a obědové balíčky na cestu. Děkujeme také rodičům, bez jejichž podpory bychom se ani letos neobešli. Věříme, že se příští rok na našich letních příměstských táborech s našimi žáky opět setkáme a zažijeme další společná dobrodružství.

Za školní družinu,
Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka ŠD