Josefa Jiřího Švece z Českých Budějovic v roce 2006. Arm. generál Josef Bílý se narodil 30. 6.1872 v nedalekém Ochoze u Zbonína, tato osada dnes patří pod obec Varvažov. Po ukončení základní školy absolvoval písecké reálné gymnázium a následně v letech 1888 - 1892 kadetní školu v Terstu. Po vzniku Československa se přihlásil do nově se formující Československé armády a 28.11.1918 se stal vojákem z povolání. V Československé armádě prošel řadou velitelských funkcí a dosáhl hodnosti armádního generála. V roce 1935 odešel do výslužby. Po okupaci v roce 1939 se zapojil do odboje, stal se členem tzv. rady starších a po vzniku odbojové organizace Obrana národa se stal jejím prvním velitelem. 14. listopadu 1940 byl zatčen gestapem a následně vězněn ve věznicích na Pankráci a v Terezíně, po vyhlášení stanného práva byl z rozkazu zastupujícího protektora R. Heydricha spolu s divizním generálem Hugo Vojtou dne 28. 9.1941 popraven. Jeho poslední slova zněla: "Ať žije Československá republika! Psi , palte." Čest památce statečného vojáka. Osobnost generála Bílého je příkladem pro budoucí generace. Musíme se ohlédnout zpět, abychom mohli jít správně dál… Aby i naše děti věděly…

Eva Veselá, Zdeněk Říha