1. Písek je městem nejstaršího dochovaného mostu v České republice.

2. Písek byl pravděpodobně prvním českým městem, kde byly umístěny pověstné husitské kádě, kam obyvatelé odevzdávali své cennosti.

3. Písek se stal prvním místem v Čechách, které pořídilo stálé veřejné elektrické osvětlení – 23. června 1887 František Křižík osvětlil centrum města a radní od něj posléze tuto novinku odkoupili.

4. Samostatná Československá republika byla v Písku vyhlášena již 14. října 1918, o 2 týdny dříve než v ostatních částech země.

5. Písek má řadu poetických označení – jihočeské Atény, město škol a studentů, město penzistů, Mekka houslistů, město v moři lesů…

Jindra Roubíková, Písek