Samice orla mořského dostala na záda vysílačku, je tak možné online sledovat její pohyb v přírodě a v případě nouze jí i pomoci. Mapa s pohybem ptáka je na stránkách www.makov.cz. 

Orla mořského našel začátkem září při svážení slámy na poli farmář Petr Plundrich. Orel byl velmi vyhublý a apatický, jeho stav se postupně zelpšil, až se mohl navrátit do svého přirozeného prostředí.

Za zprávu děkujeme Martině Šejnové a Liboru Šejnovi